Zondag 25 september a.s. staat de laatste officiële toertocht alweer op het programma. En wat kunnen we terugkijken op een prachtige periode met schitterend weer en mooie, avontuurlijke tochten. Alle lof voor de coördinatoren en wegkapiteins die dit mogelijk hebben gemaakt. We gaan dit seizoen dan ook traditiegetrouw afsluiten met een gezamenlijke koffiestop bij de ”Witte Wieven” in Zwiep.

Alle groepen vertrekken daarom om 8.30 uur gezamenlijk bij PedaleurBikes.

Rond 10.00 uur ontmoeten we elkaar voor een heerlijke bak koffie met krentewegge.

Vanzelfsprekend trakteert het bestuur.

We hopen natuurlijk op een grote opkomst én op een gezellige afsluiting van ons wielerjaar.

Echter, vanaf 1 oktober, start ook het gravelseizoen. De mensen van de werkgroep waarvan Bert Janssen de coördinator is, willen we dan ook alle succes toewensen bij de start van het 1e gravelseizoen van DCC. Natuurlijk wil ik daarbij ook de leden van de gravelwerkgroep (zie voor meer info “nieuwsbrief 3”) hartelijk danken voor hun grote inzet, omdat ze het mogelijk hebben gemaakt om al op 1 oktober a.s. te kunnen starten. Hulde.

Onze ATB’ers trekken de bossen in, de gravelaars gaan het veld in en er zijn leden die op de weg blijven fietsen.

Hoe dan ook, er kan nu gekozen worden uit de  vele activiteiten die in de winter worden aangeboden. Blijf genieten.

Het bestuur wenst jullie een fijn, gezellig en sportief vervolg toe.

 

Namens het bestuur,

Hans Epping

Toertochten op de weg

MTB-tochten

Het fietsseizoen van RTC de Pedaleur loopt van de eerste zondag in maart tot en met de laatste zondag in september. De trainingsavonden zijn op dinsdag en donderdag en op zondagmorgen worden er toertochten gefietst.

Regelmatig fietsen we met de club in heuvelachtige gebieden zoals in Zuid-Limburg, Coesfeld, Rijk van Nijmegen, Posbank en omgeving.

Elk jaar houden we in september een meerdaags clubweekend. De afgelopen jaren fietsten we o.a. in de Vogezen, Eifel, Harz, Ardennen, Limburg en ook reden we een rondje Nederland. Onze clubweekenden blinken uit in gezelligheid en vooral heel veel fietsplezier!

Toertochten

Van maart t/m september wordt er iedere zondagmorgen een toertocht gereden. De diverse groepen fietsen met snelheden passend bij hun groep. De afstanden verschillen per groep. Zie hiervoor het toerprogramma.
In de winterperiode worden er tochtjes op de mountainbike, of bij mooi weer op de racefiets gereden. Individuele leden overleggen met elkaar over afstanden en vertrektijden.

Voor een overzicht van de geplande toertochten, zie de Toerkalender.

Er zijn vier groepen, te weten: Een A-groep (gemiddeld 30-35 km p/u), een B-groep (29-32 km p/u), een C- groep( gemiddeld 27-30 km p/u) en een D-groep (gemiddeld 24-27 km p/u).

Elke groep heeft een coördinator (A=Bernard Aaldering, B=André Seinhorst, C=Bert Veltman, D=Willem Smeltink) en een aantal wegkapiteins.

De groepen worden bij grote aantallen gesplitst. Maximaal 8-12 wielrenners in een groep.

Intern zullen meer wegkapiteins opgeleid worden.  Er zijn momenteel voldoende opgeleide wegkapiteins die prachtige routes aanbieden en zorgen voor de veiligheid.

De startplaats is altijd “Pedaleur Bikes”. Starttijden om 8.00 uur, 8.30 uur of 9.00 uur. Afhankelijk van de lengte van de tocht.

Alle leden kunnen aangeven in welke groep ze willen gaan fietsen. Dit is een indicatie voor de coördinatoren. Natuurlijk kan er gedurende het seizoen gewisseld worden, mits daar behoefte aan is. 

Een aantal leden maakt ook wekelijkse toertochten. Meestal zijn dat vaste groepjes. Via de appgroepen zoekt men contact met elkaar.

Trainingsavonden

De eerste avondtrainingen starten op de eerste dinsdag van april, aanvang 18:30 uur. Vanaf die datum wordt er iedere dinsdag- en donderdagavond getraind.
Vanaf eind april starten we om 19:00 uur.

In de winterperiode wordt er op de dinsdag- en donderdagavond door sommige leden van de A- en B-groep via twee vaste routes getraind. Het parcours loopt via zeer veilige wegen en hebben een lengte van 60 km. Goede verlichting is hierbij noodzakelijk.

Het vertrekpunt van de trainingen en toertochten is altijd: Pedaleur Bikes in Doetinchem
(Doetinchemseweg 71), tenzij anders afgesproken.

Clubkleding tijdens trainingen en toertochten

We bezitten prachtige clubkleding, ontworpen door twee leden van onze club. We vinden het daarom ook belangrijk om deze kleding op de zondag te dragen. We vormen dan een mooie eenheid met een prachtige uitstraling.
Wij willen als club laten zien dat we door het dragen van deze kleding en door ons gedrag een positieve bijdrage leveren aan het imago van de wielrenner.
Ook tijdens de avondtrainingen dragen we onze clubkleding.

Onze sponsoren vinden het natuurlijk ook prettig als we hun logo’s veelvuldig laten zien.