Tijdens de (uitgestelde) ALV van 2021 op 7 oktober werd Henk Wermer benoemd tot erelid.

Henk werd lid in 1981 en kan dus terugkijken op 40 jaar lidmaatschap. Voorzitter Hans Epping prees zijn positieve inbreng voor de club en de mooie ritten onder zijn leiding en wees Henk erop dat hij vanaf nu geen contributie meer verschuldigd is en dat bij officiële gelegenheden van onze club ook de drankjes gratis zijn.