Beste leden,
De besturen van de ATB en RTC de Pedaleur zijn de afgelopen maanden twee keer bij elkaar geweest om nauwere samenwerking te onderzoeken.
Hierbij willen we jullie graag op de hoogte brengen van de opbrengsten van deze bijeenkomsten.
1.  De 1e bijeenkomst vond plaats op 15 juli jl.
Hier hebben we, zoals aangegeven aan onze leden, een eerste afspraak gehad met het bestuur van ATB de Pedaleur om te praten over mogelijke samenwerking.
De besturen van beide clubs hebben met elkaar kennis gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst zijn o.a. de uitkomsten van de enquêtes van beide clubs besproken. Belangrijk daarin is dat 70% van de ATB leden meerwaarde ziet in samenwerking. Bij RTC ziet maar liefst 90% een samenwerking zitten.
We hebben besloten op onderwerpen de clubs ‘naast elkaar te leggen’ op het gebied van financiën ( contributie, vaste uitgaven, sponsoring), de clubculturen en we onderzoeken de optie van een aparte gravelafdeling.
2.  Uitkomst enquêtes onder leden clubs inzake verdere samenwerking ATB-RTC.
Positieve punten zijn onder andere:
  Meer trainingsmogelijkheden
  Meer diversiteit aan activiteiten
  Meer vrijwilligers
  Clubgebouw
Negatieve punten zijn:
  Wat gebeurt er met de financiën van de clubs
  De clubcultuur/insteek van de clubs verschillen van elkaar
  Grotere club: hoe behouden wij dan het clubgevoel
  Onafhankelijkheid van de sponsoring van Pedaleur Bikes
3.  Conclusie 1e gesprek
In september zal er een vervolggesprek plaatsvinden op basis van de positieve feedback na afloop van de eerste bijeenkomst.
4.  Het 2e gesprek vond plaats op 2 september jl.
In deze 2e bijeenkomst hebben we Johan van Oosten van TC de Liemers uitgenodigd.
Onze vragen lagen vooral in de sfeer van:
Waar loopt een vereniging tegenaan als je een met meerdere takken van fietsen te maken hebt zoals ATB, race en gravel, maar ook hoe de cultuurverschillen worden ervaren, hoe ze dit oplossen binnen de vereniging, hoe zorgen ze dat er verbinding ontstaat en blijft ontstaan.
Aan het eind van de bijeenkomst met Johan van Oosten waren we voldoende ingelicht en kregen we de beschikking over de nodige documenten.
In het vervolg van de vergadering hebben we drie groepen geformeerd die alvast verkennende onderzoeken gaan doen of hebben gedaan:
Dat betreft de:
    a. Kledingcommissie
    b. Commissie Financiën
    c. Commissie Sponsoring
De volgende bijeenkomst is gepland op donderdag 4 november a.s.
Namens de besturen van ATB en RTC de Pedaleur,
Hans Epping (vz)